เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โรงเรียนบ้านศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560


โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อน้อมรำลึกและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สอน

    เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560   ที่ บริเวณลานหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 โดยก่อนเริ่มพิธี ได้มีการนิมนต์พระภิกษุสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเทศนาอสนนักเรียนเกี่ยวกับพระคุณของครูอาจารย์ โดยมี นายจิร  จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมในพิธี จากนั้นตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้องนำพานดอกไม้ขึ้นกราบไหว้ครูบนเวที เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงถึงความรักความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สอน ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักเรียน เพื่อปลูกฝังเจตคติที่ดีของนักเรียนที่มีต่อครู ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของพิธีไหว้ครู เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงานของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปอีกด้วย

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:00:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG