เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ พระศรีสุนทร ปางห้ามสมุทรเพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดทาดอยแช่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน


  ที่สโมสรโครงการพนาวัลย์ ต.หนองขาม อ.ศรีราชา ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วย พระครูบรรพตพัฒนชัย เอกวฑฺฒโน เจ้าอาวาสวัดทาดอยแช่ อ.แม่ทา จ.ลำพูนร่วมกันทำพิธีบวงสรวงบูชาฤกษ์ พระศรีสุนทร ปางห้ามสมุทรเพื่อนำไปประดิษฐานที่วัดทาดอยแช่ อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยพระปางห้ามสมุทรองค์นี้สูง 2.30เมตรโดยทางสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่ง ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯมีศรัทธาสร้างขึ้นเพื่อถวายกับทางวัดทาดอยแช่ จังหวัดลำพูน เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางไปทำบุญที่วัดได้สักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล

   ตามประวัติแจ้งว่าวัดทาดอยแช่ สร้างประมาณพ.ศ.2258 (อายุ 297ปี) ซึ่งในสมัยนั้นตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 9 (พระเจ้าท้ายสระ) ในสมัยอู่ทอง เป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 30 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา มาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2491 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 50 เมตร อาคารเสนาสนะประกอบไปด้วย อุโบสถ วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ หอระฆัง ศาลาบาตร และวิหารพระครูชยาลังการ ปูชนียวัตถุประกอบไปด้วย พระพุทธรูป และเจดีย์ศิลปะพม่า (พระธาตุ)


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:17:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG