เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย เตือนเกษตรเฝ้าระวังโรคที่มาจากช่วงฤดูฝนสัตว์ปีกที่ไม่แข็งแรงจะไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ ทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย


ดร. ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย เปิดเผย ได้กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนนี้ขอให้เกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเป็นพิเศษ เนื่องจากช่วงนี้จะมีฝนชุกในหลายพื้นที่ของประเทศ และอากาศเปลี่ยนแปลง อาจทำให้สัตว์ปีกเกิดความเครียดได้ และมีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันในร่างกายของสัตว์ปีก ทำให้สัตว์ปีกอ่อนแอ โดยเฉพาะสัตว์ปีกที่ต้องมีการเคลื่อนย้ายจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง สัตว์ปีกที่ไม่แข็งแรงจะไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคต่างๆ ทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่าย และยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้โรคระบาดต่างๆ แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นได้อีกด้วย จึงควรมีการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในสัตว์ปีกอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้


             โรคระบาดในสัตว์ปีกที่เกษตรกรควรเฝ้าระวังในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคนิวคาสเซิล และโรคอหิวาต์สัตว์ปีก โดยเฉพาะโรคไข้หวัดนกที่ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะไม่พบโรคนี้มานานกว่า 5 ปีแล้วก็ตาม แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่โรคนี้อาจกลับมาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้อีก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน มีการอพยพของนกอพยพจากซีกโลกเหนือ การระบาดของโรคไข้หวัดนกในประเทศต่างๆ โดยกรมปศุสัตว์ได้มีการติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด รวมทั้งดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เช่น พื้นที่ที่เลี้ยงสัตว์ปีกตามแนวชายแดน เป็นต้น

            เกษตรกรควรเตรียมตัวรับมือและหาทางป้องกันอย่างไรได้บ้างนั้น มีแนวทางปฏิบัติอยู่ 3 ประการด้วยกันคือ ประการแรก ส่งเสริมให้เกษตรกรจัดทำเล้าหรือโรงเรือนสำหรับสัตว์ปีกที่มีรั้วปิดมิดชิด ป้องกันลม ฝน  นกธรรมชาติ สัตว์พาหะ เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด ประการที่สอง คือ ทำวัคซีนป้องกันโรคที่สำคัญในสัตว์ปีกที่แข็งแรง เช่น วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ วัคซีนอหิวาต์สัตว์ปีก และวัคซีนฝีดาษไก่ เป็นต้น ส่วนประการสุดท้าย คือ หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่เพื่อจะได้เข้าไปทำการควบคุมป้องกันโรคได้อย่างทันท่วงที

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 05:53:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG