เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ทน.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียติดเชื้อ


ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายการป้องกันและวางระบบการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ โดยการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะต่างๆ ให้แก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงให้กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการจัดการของเสียติดเชื้อ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองใหม่ ๑ สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง 

โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ เรวัติ  เขียวสนิท รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล สถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ซึ่งจะทำให้การจัดการมูลฝอยติดเชื้อในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคไปสู่สิ่งแวดล้อม และประชาชนในพื้นที่ได้อีกด้วย โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์อนามัยที่ ๖ จังหวัดชลบุรี คุณชัยพล  วิริยะประเสริฐ นิติกร และ คุณวิรุท นนสุรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๑๐๐ คน
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:50:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG