เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชาวเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกันจัดงานเชิดชูเกียรติยกย่องให้นายกฯจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง หลังรับรางวัล "คนดีศรีเมืองชล" ประจำปี ๒๕๖๐


   ที่ ศาลาประชาคม อ่าวอุดม นายสนธยา  คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านสุกุมล  คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และนายวรญาณ บุญณราช อำเภอศรีราชา พร้อมคุณนายอัญชลี บุญณราช และอดีตนายกฯ บุญเลิศ  น้อมศิลป์ อดีตนานยกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน เชิดชูเกียรติยกย่องให้นายกฯจินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง หลังรับรางวัล  "คนดีศรีเมืองชล" ประจำปี ๒๕๖๐


ตามที่ จังหวัดชลบุรี ได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเชิดชูเกียรติยกย่องให้เป็น "คนดีศรีเมืองชล" ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕ สาขา ได้แก่ ๑. สาขาเกษตรกรรม ๒. สาขาอุตสาหกรรม ๓. สาขาพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ๔. สาขาผู้บริหารท้องถิ่น และ๕. สาขาผู้ให้บริการสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความเสียสละ มีการครองตน ครองคน ครองงาน สามารถเป็นแบบอย่างแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ได้รับรางวัล "คนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๒๕๖๐ สาขาผู้บริหารท้องถิ่น" 
และท่านเป็นคนที่ ๑๕ ในสาขาผู้บริหารท้องถิ่น 

ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันอังคารที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หอพระพุทธสิหิงค์ฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้มอบรางวัล "คนดีศรีเมืองชล ประจำปี ๒๕๖๐ สาขาผู้บริหารท้องถิ่น " แก่นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง 

เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยการนำของ อดีตนายกฯ บุญเลิศ น้อมศิลป์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ สถานประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประธานชุมชนทั้ง ๒๓ ชุมชน และพนักงานเทศบาล ร่วมกันจัดงานเพื่อแสดงความยินดีให้แก่ ท่านนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ในฐานะที่ได้รับรางวัล "คนดีศรีเมืองชล ประจำปี 2560 สาขาผู้บริหารท้องถิ่น"


นอกจากนี้ อดีตนายกฯ บุญเลิศ น้อมศิลป์  อดีตนานยกเทศมนตรีตำบลแหลมฉบัง ยังได้กล่าวบนเวที ถึงรางวัลอันทรงเกรียตินี้ ให้กับผู้ร่วมงาน ได้ร่วมกันเชิดชูเกียรติให้ กับ นายกฯจินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง    "คนดีศรีเมืองชล" ประจำปี ๒๕๖๐ สาขา ผู้บริหารท้องถิ่น อีกด้วยโจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 22:43:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG