เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย


 เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ๒ เมษายนของทุกปี ตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รัฐบาลได้ประกาศให้เป็น “วันอนุรักษ์มรดกไทย” ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๘ เป็นต้นมา เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้านการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย ซึ่งทรงสืบทอดมาจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ดังได้ประจักษ์ว่าตลอดระยะเวลาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงครองสิริราชสมบัติ ทรงเป็นผู้นำและต้นแบบในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมถึงหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และพสกนิกรชาวไทยโดยทั่วไปให้ดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

โอกาสนี้ สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับ เทศบาลนครแหลมฉบัง นำโดย นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการ “วันอนุรักษ์มรดกไทย เดินตามรอยพ่อ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอาทิตย์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก ท่านภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายอำเภอฯ วรญาณ บุญณราช นายอำเภอศรีราชา นายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสภาวัฒนธรรมเทศบาลนครแหลมฉบัง คณะกรรมการชุมชนทั้ง 23 ชุมชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง พี่น้องประชาชน และ สื่อมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทั้งเฉลิมพระชนมายุ ๖๒ พรรษา และเพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจ สร้างจิตสำนึกรัก หวงแหนมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ
โดยมีกิจกรรมดังนี้

เวลา ๐๗.๐๐ น.         
 - พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน ๖๓ รูป
- ชมนิทรรศการ “วันอนุรักษ์มรดกไทย เดินตามรอยพ่อ”
เวลา ๑๘.๐๐ น. 
- พิธีเปิดงาน และร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ
- ชมนิทรรศการ “วันอนุรักษ์มรดกไทย เดินตามรอยพ่อ”
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยและเดินแบบการแต่งกายผ้าไทย
- เลือกซื้อสินค้า อาหารและขนมไทยในราคา ๒๐ บาท

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:05:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG