เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลนครแหลมฉบัง จ.ชลบุรี ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน


  ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และมีรายได้จากการทำงานเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง จึงให้สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ ๓ เมษายน - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยจัดพิธีปฐมนิเทศในวันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก นายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ให้โอวาทแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่เข้าทำงานที่เทศบาลนครแหลมฉบังในช่วงปิดภาคเรียน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนได้ทำงานในสำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ซึ่งมีรายได้ตอบแทนวันละ ๒๐๐ บาท และเพื่อได้เรียนรู้ลักษณะงานของเทศบาลซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ นอกจากนี้ ปลัดฯ ภูษิต แจ่มศรี ปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง รองปลัดฯ อาคม นันตติกูล และ รองปลัดฯ สุรีนาฎ ชุมแวงวาปี รองปลัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้ให้โอวาท แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เข้าทำงานในครั้งนี้ด้วย โดยมีผู้เข้าทำงาน จำนวน ๒๙๕ คน


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:11:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG