เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) ถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2560


เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ถือเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ ครบ 62 พรรษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นางสาวอำพร  บำรุงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยา) พร้อมที่ปรึกษา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์ แสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อการปฐมศึกษานานัปการ “พระมิ่งขวัญการปฐมศึกษา” โดยที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้จัดโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการด้วยรักและห่วงใย โครงการรักการอ่านและอื่นๆ ตลอดจนทรงพระราชาทานแนวความคิดการพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชน พระราชทานสิ่งของวัสดุอุปกรณืที่จำเป็นแก่โรงเรียนและนักเรียนอยู่เป็นประจำตลอดมาเป็นเวลายาวนานและยิ่งไปกว่านั้นพระองค์ยังได้เสียสละเวลา และทนลำบากพระวรกายเสด็จพระราชดำเนินในท้องที่ธุรกันดาร ห่างไกลทุกหนทุกแห่ง โดยมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยหรือย่อท้อต่ออุปสรรค และความยากลำบากแต่ประการใด ทรงเก็บรวบรวมข้อมูล ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานและใช้พระปรีชาสามารถอันสูงส่ง ชี้แนะแนวทางในการพัฒนางานให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง เหมาะสม ชัดเจน เป็นผลทำให้โรงเรียนประถมศึกษามีและกำลังใจ อุดมการณ์ มีขวัญสามารถดำเนินงานและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ทางโรงเรียนวัดบ้านนา(ฟินวิทยาคม) ยังได้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียน และลงทะเบียนมอบทุนการศึกษา ค่าพาหนะ ให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น พร้อมกล่าวขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองทุกคน และได้ฝากให้ช่วยกันดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ในช่วงระหว่างปิดเทอมให้ระมัดระวังเรื่องการเล่นน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะถึง เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุเด็กอาจจมน้ำได้โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:40:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG