เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งคุณภาพและความปลอดภัย


     ที่  ห้องประชุมลีลาวดี 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราช เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัปดาห์แห่งคุณภาพและความปลอดภัย โดยเป็นโครงการพัฒนาระบบคุณภาพงานบริการโรงพยาบาลตามมาตรฐานนานาชาติ หรือ เจซีไอ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพ และความปลอดภัยในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วย ส่งผลให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพทัดเทียมกับโรงพยาบาลในประเทศยุโรปและสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ประโยชน์จากเจซีไอที่ผู้ป่วยจะได้รับอย่างเห็นได้ชัดคือมาตรฐานด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย ซึ่งเป็นเรื่องที่ เจซีไอ ได้ทำการพัฒนาร่วมกับองค์การอนามัยโลกมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 - 25 มีนาคม แบ่งเป็น 7 รอบ รอบละ 300 คน และเนื้อหากิจกรรมครอบคลุมถึงมาตรฐาน เจซีไอ ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นฐานกิจกรรม 14 ฐาน





ข่าวชลบุรีล่าสุด,ข่าวศรีราชา,News Chonburi,ชลบุรีนิวส์

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 09:44:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG