เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ท่าเรือแหลมฉบัง ใจดี สร้างห้องเรียนมอนเตสซอรี่ และสนามเด็กเล่นให้ ร.ร.วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) จ.ชลบุรี


เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 ที่โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) ต.ทุ่งสุขลา  อ.ศรีราชา  จ.ชลบุรี นางสาวอำพร บำรุงผล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) กล่าวเปิดงาน  โดยมี ว่าที่ร้อยตรี อลงกรณ์  จิรัฎฐิติกาล  นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  เป็นประธานพิธีเปิดห้องเรียนมอนเตสซอรี่  และสนามเด็กเล่นเจริญสติและปัญญา  มอบให้นักเรียนระดับปฐมวัยถึงระดับประถมศึกษา นักเรียนช่วงอายุ 3-12 ปี  เฉลี่ยนักเรียนต่อปีประมาณ 1,000 คน 

โดยโครงการห้องเรียนมอนเตสซอรี่ ได้งบประมาณสนับสนุนจากท่าเรือแหลมฉบัง วันที่ 22 กันยายน 2559 ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณตามขอเสนอจำนวน 300,000 บาท  และในคราวเดียวกันยังได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณจัดทำสนามเด็กเล่นโครงการสนามเด็กเล่นเน้นการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศทางสติและปัญญา  จำนวน 300,000 บาท  เช่นกัน เมื่อได้รับงบประมาณ ได้ดำเนินการตามแผนงาน และได้รับคำแนะนำช่วยวางแผนดำเนินการจากคณะกรรมการสถานศึกษา-ที่ปรึกษา  คณะกรรมการชุมชนบ้านนาเก่า  และผู้ปกครองนักเรียน ทำให้การดำเนินงานสำเร็จสมบูรณ์  โดยเล็งเห็นว่าการจัดการศึกษาโดยนำวิธีการสอนแนวมอนเตสซอรี่ปลูกฝังกิจกรรมที่เน้นความมีสมาธิ สติ ปัญญา  นำไปสู่ความเป็นผู้มีระเบียบวินัย  ความรับผิดชอบต่อตนเอง  และสังคมอย่างสมดุล หวังเพื่อพัฒนาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตต่อไป


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:18:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG