เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา มอบทุนการศึกษาให้กับบุตร - ธิดา ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล


   เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560   ที่  ห้องประชุมสุทัศน์ - แอนนา โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากร สร้างแรงจูงใจให้กับผู้รับทุนในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครอบครัวให้กับเจ้าหน้าที่ที่มีรายได้น้อย  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาในการรับทุนดังนี้ ต้องไม่เคยรับทุนใดๆภายในปีเดียวกัน บิดา-มารดาเป็นผู้มีเงินเดือนไม่เกิน 20,000 บาท กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาถึงปริญญาตรี อายุไม่เกิน 25 ปี และจำกัดครอบครัวละไม่เกิน 2 ทุน โดยในปีนี้มีผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งสิ้น 80 คน ทุนละ 1,000 บาท 

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 13:07:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG