เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โรงเรียนศรีราชา ได้นิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาเนื่องในวันมาฆบูชา - ข่าวศรีราชา ชลบุรี


    ที่  สนามหน้าเสาธงโรงเรียนศรีราชา กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมกับวัดราษฎร์นิยมธรรม ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา โดยได้นิมนต์พระสมพงษ์ ขันติพโล จากวัดราษฎร์นิยมธรรม มาแสดงธรรมเทศนา และประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชา ให้กับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนได้รับฟัง ซึ่งกล่าวถึงหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญความดีให้ถึงพร้อม และการทำจิตของตนให้ผ่องใส เพื่อเป็นหลักปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนทั้งมวลทั้งนี้เพื่อเป็นการกล่อมเกลาจิตใจ ของเยาวชนได้เกิดความเลื่อมใส และเข้าใกล้พระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น และนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันโจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:19:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG