เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดงาน นิทรรศการวิชาการ “วิชาการล้ำเลิศ น้อมนำความพอเพียง” - ข่าวแหลมฉบัง


    ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยในคุณภาพชีวิตของนักเรียน และครูในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมด้านวิชาการ พัฒนาความรู้ให้มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน จึงให้กองการศึกษา เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดงานนิทรรศการวิชาการ “วิชาการล้ำเลิศ น้อมนำความพอเพียง” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง ๑ 

โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ สันติ   ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และคณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครู และนักเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดี ในทุกๆฝ่าย อันจะทำให้สถานศึกษา พัฒนาไปอย่างมีคุณภาพ 

โดยในงานมีกิจกรรมดังนี้ 
- การจัดผลงานนิทรรศการวิชาการ ของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา และชั้นประถมศึกษา
- การแสดงศิลปะ ดนตรี ของนักเรียน
- การจัดแสดงบูทส่งเสริมความรู้ จากหน่วยงานภายนอก

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 09:54:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG