เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี จัดงานวันคนพิการสากล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559


    เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560  ที่  อาคารศรีราชาประชาคม นางมนิดา  ลิ่มนิจสรกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2559 ในหัวข้อการจัดงาน คือ คนพิการใต้ร่มพระบารมี สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เชิดชูเกียรติแก่บุคคล องค์กร หน่วยงานในการสนับสนุนงานด้านคนพิการ และคนพิการที่เป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคม ส่งเสริมโอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ  เสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ของคนพิการ ครอบครัวคนพิการ และสังคมที่มีต่อคนพิการและความพิการ โดยภายในงานมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้พิการต้นแบบจังหวัดชลบุรี โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ประสบความสำเร็จระดับดีเยี่ยม 1 โครงการ รวมทั้งมีบูธการแสดงผลงานต่างๆ ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของผู้พิการในจังหวัดชลบุรี

ศูนย์ข่าวชลบุรี

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:37:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG