เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงานวันเด็กและเยี่ยมชมนวัตกรรมอวกาศ GISTDA อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ พร้อมเข้าชมแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ พร้อมทั้งชื่นชมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการกระตุ้นการพัฒนาความรู้ของเด็กและเยาวชนไทยเป็นอย่างมาก

 วันนี้ 14 มกราคม 2559  ดร.อรรชกา  สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ หรือ GISTDA  อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งต้อนรับผู้ปกครองและเยาวชนเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านอวกาศ (Space Inspirium) ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรีระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2560 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พร้อมทั้งชื่นชมเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์ต่อการกระตุ้นการพัฒนาความรู้ของเด็กและเยาวชนไทยเป็นอย่างมาก  ยังจัดกิจกรรมเล่นเกมและแจกของขวัญของรางวัล  และนำอาวุธยุทโธปกรณ์การทหารให้กับเด็กๆได้เล่น  พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารเครื่องดื่ม,ขนม,ไอศกรีม ให้แก่เด็กและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน

 ดร.อรรชกา สีบุญเรือง  เปิดเผยว่า หนึ่งในนโยบายสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ของรัฐบาลชุดนี้คือ การสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่ประมาณค่ามิได้ของประเทศชาติ การจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการปลูกฝังเจตคติและแนวความคิดที่มีเหตุผลให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนไทย ให้มีพื้นฐานในการพัฒนาความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในอนาคต ซึ่ง GISTDA ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายความคิดด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย รวมไปถึงความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านเกษตรกรรม การวางผังเมือง และการป้องกันภัยพิบัติเป็นต้น

ซึ่งอยากให้ผู้ปกครองสนับสนุนเด็กและเยาวชนที่ชื่นชอบหรือมีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิจัย ให้มุ่งเรียนทางด้านนี้ เพราะทางรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนทุนเรียน ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้กับผู้ที่สนใจเรียนทางด้านนี้ ซึ่งในอนาคต ผู้ที่จบออกมาทางด้านวิจัยจะมีหน้าที่การงานที่ดี มีรายได้ดี ในอนาคตแน่นอน และในขณะนี้ประเทศชาติยังต้องการผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้เป็นอย่างมากอีกด้วย

โจ ลำน้ำปิง / รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:37:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG