เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โครงการชาวแหลมฉบังรักษ์ทะเล - ข่าวแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


   ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดความสมดุลและสอดคล้องกับระบบนิเวศวิทยาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณชายทะเลแหลมฉบังซึ่งเป็นที่ตั้งของท่าเรือพาณิชย์ และในขณะเดียวกันก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำการประมงของพี่น้องประชาชน รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่บางส่วนให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว จึงให้สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการชาวแหลมฉบังรักษ์ทะเล ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องหอประชุมข้างสนามฟุตบอลโรงเรียนวัดแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจาก รองนายกฯ ธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันรักษาดูแลแหล่งที่อยู่อาศัยของตนเองให้น่าอยู่อีกด้วย มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕๐ คน
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 23:45:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG