เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

วัดบางพระวรวิหาร พระอร่ามหลวง เปิดงานวันบูรพาจารย์น้อมระลึกถึงท่านผู้มีพระคุณตอกย้ำศรัทธา น้อมนำคำสั่งสอน ของอดีตเจ้าอาวาส และ ผู้มีพระคุณที่ล่วงลับ


ที่วัดบางพระวรวิหาร ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พุทธศาสนิกชน และศิษย์ยานุศิษย์ พาครอบครัว และญาติมิตร เข้าร่วมงานวันบูรพาจารย์ ประจำปี 2560 ของทางวัด ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมี นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ พระเทพชลธารมุนี เจ้าอาวาสวัดบางพระวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกถึง คำ สั่งสอน ของ อดีต เจ้าอาวาส หลาย ๆรูป ที่ได้ล่วงลับ ไปแล้ว ร่วมถึง ผู้ที่มีพระคุณร่วมกัน บูรณะ เผยแพร่ พระพุทธศาสนา ก่อสร้าง อาคารสถานที่ โบสถ์ วรวิหาร จนได้กลายมาเป็นวัดบางพระวรวิหาร เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยว จิตใจของชาวตำบลบางพระ ตั้งแต่ อดีต จนถึงปัจจุบัน โดยมี หลวงปู่ฉิ่ง หลวงปู่กัง หลวงปู่บู้ เป็นที่ศรัทธา ของชาวชุมชน  ซึ่ง พิธีเปิดงานในทุก ปี ผู้เข้าร่วมงานจะร่วมกัน ปล่อยลูกโปร่ง สีขาว ขึ้นไป บนท้องฟ้า เพื่อให้ชาวบ้านทั่วกัน ได้ทราบ ว่า ถึงงานวันบูรพาจารย์ แล้ว นอกจากนี้ ทางวัด ได้จัดงานบุญ ต่าง ๆ มากมาย เปิดให้ พุทธศาสนิกชน กราบไหว้  ขอพร ปิดทอง  องค์ หลวงปู่ เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตนเอง และ ครอบครัว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:20:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG