เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สาธารณะสุขอำเภอศรีราชาเชิญชวน สิงห์อมควัน เข้าร่วมโครงการ 3 ล้าน 3 ปีเลิกบุหรี่ทั่วไทย ให้เป็นของขวัญ การเริ่มต้นปีใหม่


นาย กมนต์ อินทรวิชัย สาธารณะสุขอำเภอศรีราชา เปิดเผยว่าความสูญเสียจากพิษภัยของบุหรี่มีมากมาย มีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพผู้สูบบุหรี่ และ ผู้ได้รับควันบุหรี่ หรือเรียกว่า ภัยจากบุหรี่มือสอง ความเสียหายทางเศรษฐกิจ และ สังคมอันประมาณค่าไม่ได้  การบริโภคบุหรี่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภคยาสูบ และ ผู้ที่ได้รับสัมผัสควันบุหรี่ทำให้เกิดอาการป่วยเป็นโรคต่าง ๆ และ เสียชีวิตในเวลาต่อมา จากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า การสูบบุหรี่ของประชากรไทย เพิ่มมากขึ้นทุกปี และ มีช่วงอายุวัย ที่ลดน้อยลง อันเนื่องจากสิ่งเร้า สิ่งแวดล้อม  การทำตามแบบเพื่อน  ศิลปินดารา ในทางที่ผิด ๆ เพื่อให้ตนเองได้เป็นที่ยอมรับจาก สังคม ดังนั้น เครือข่ายหมออนามัย จึงร่วมกับเครือข่ายสุขภาพ ได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น โดยการสนับสนุนของ กระทรวงสาธารณสุข และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อเป็นลดภาวะผู้สูบบุหรี่ และ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง รัชกาลที่ 9  ในการที่ประชาชนในชาติ จะมีโอกาสทำกิจกรรมสำคัญ เพื่อทำคุณงามความดีถวายแด่พระองค์ท่าน ร่วมกัน ด้วยการชักชวน เชิญชวน ท้าชวน ให้มีผู้เลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องให้ได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือตลอดชีวิต ให้ได้จำนวน 3 ล้านคน ทั่วประเทศในระยะเวลา 3 ปี เพื่อประโยชน์สุขของคนเอง ครอบครัว ลดภาระค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และเป็น ของขวัญ ในคำมั่นสัญญา ที่จะเริ่มต้น ลดละเลิก เริ่มต้นชีวิตใหม่ ในโอกาส ต้นปี 2560 นี้ โดยผู้ที่สนใจ สามารถมากรอก รายละเอียด เข้าร่วมโครงการได้ที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในท้องถิ่น ของตน หรือ ที่สำนักงาน สาธารณะสุขอำเภอศรีราชา ได้ ในวัน และเวลาราชการ
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 18:33:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG