เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชาจัดการแข่งขันทักษะวิชาภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559


 ที่ห้องประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จังหวัดชลบุรี จัดการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะครู และนักเรียนในทุกระดับชั้น ตระหนักถึงความสำคัญ ของวิชาภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับความยอมรับ ให้เป็นภาษาสากล และ นิยมใช้แพร่หลาย ในทุกประเทศ ในการติดต่อสื่อสาร  อีกทั้ง เพื่อสนับสนุนให้นักเรียน ได้รู้จักการพัฒนาตนเอง ในทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ รูปแบบต่างๆ  ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน อย่างถูกต้อง และสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้เมื่อเจอชาวต่างชาติ  สำหรับการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาต่างประเทศ ครั้งนี้ แบ่งการแข่งขันออกเป็น ทักษะทางด้านการเขียนสะกดคำ  ทักษะการถามตอบ บทสนทนาภาษาอังกฤษ การแข่งขันค้นหาศัพท์ภาษาอังกฤษจากพจนานุกรม  การแข่งขันคอสเวิตส์ เกม  และ การคัดลายมือ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนในทุกระดับชั้น ที่มีความสามารถเป็นตัวแทน มาร่วมร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 22:26:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG