เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ร.ร.บ้านศรีร่วมกับ ห้างสรรพสินค้า โรบินสัน ศรีราชา จัดกิจกรรม Fire Man Kids


 ที่ ร.ร. บ้านศรีมหาราชา ร่วมกับ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน. ศรีราชา จัดกิจกรรม Fire man kids 2016 วัตถุประสงค์ เพื่อ เยาวชนได้รู้จัก  การระงับเหตุอัคคีภัย เบื้องต้น เสริมสร้างทักษะ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง ถัง ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ได้อย่างถูกต้อง อย่างมีประสิทธิภาพ รู้จักการจำแนกแยกแยะ ชนิดของเพลิงไหม้ และให้นักเรียนกล้าแสดงออก สร้างความกล้าหาญ และจิตสาธารณะ เมื่อพบเหตุอัตคีภัย. โดยได้รับความ ร่วมมือ จาก เจ้าหน้าที่ ระงับเหตุอัคคีภัย โรบินสัน ศรีราชา นำชุด เเลัเครื่องมือ ในการดับเพลิง มาสาธิตให้ได้ชมกัน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:53:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG