เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

อบต.บางพระ พร้อม ผู้ใหญ่บ้าน เข้าตรวจสอบ ความชำรุด เสียหาย อาคาร สถานที่ สถานศึกษาในเขต เตรียมจัดงบประมาณเข้าช่วยเหลือ ต้อนรับเทอมหน้า


นายสมศักดิ์ เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้ากองการศึกษา และ ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันเข้าตรวจสอบ อาคาร สถานที่ ภายในสถานศึกษา ที่อยู่ในเขตตำบลบางพระ ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ในการเรียนการสอน หรือไม่  ตรวจสอบว่ามีความชำรุดเสียหาย หรือยังขาดแคลน ห้องเรียน อุปกรณ์ การเรียน การสอน  พื้นที่ใช้สอย ต่าง ๆ ให้เหมาะสม อีกทั้ง เข้าตรวจสอบ รูปแบบ การก่อสร้างอาคารเรียน ในแต่ละแห่ง ที่ได้งบประมาณ สนับสนุน จาก องค์กร ต่าง ๆ ว่าติดขัด หรือ ขาด กำลัง พล ที่จะเข้ามาดำเนินการก่อสร้าง หรือไม่  หลังจาก สถานศึกษาหลายแห่งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ยังคงขาดแคลนงบประมาณ ในการต่อเติม ก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งสถานศึกษา ส่วนใหญ่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  และ โรงเรียน ขยายโอกาส มีชั้นเรียนไม่มากหนัก  ส่วนหนึ่ง ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ จะใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนนี้ ส่งเจ้าหน้าที่ เข้ามาทำการซ่อมแซม ปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อม เบื้องต้นไปก่อน ตามที่โรงเรียน ร้องขอ ความช่วยเหลือมา ในส่วน การก่อสร้างอาคาร หรือ ขอความช่วยเหลือ เรื่องสื่อการเรียนการสอน จะรับเรื่อง เข้าเสนอ สภา ในปีงบประมาณ ถัดไป เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา ในเขตตำบลบางพระ ให้ดียิ่งขึ้น และ เป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับครู ให้มีพลังในการสั่งสอนศิษย์ต่อไป
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 16:56:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG