เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นายกรัฐมนตรี ปฎิบัติภาระกิจ / พบปะพี่น้องประชาชน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (มีคลิป)


 วันที่ 12 ตุลาคม 2559 จากการเดินทางมาตรวจราชการ และพบปะประชาชนของ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยในการพบปะพี่น้องประชาชน ของ พล.อ.ประยุทธ นายกรัฐมนตรี ที่ศาลาประชาคมอาวอุดม นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  พร้อมด้วย นายบุญเลิศ น้อมศิลป์ อดีตนายกเทศมนตรี ในฐานะ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง ได้นำเสนอ 2 โครงการ โครงการก่อสร้างทางและสะพาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ โครงข่ายคมนาคมพื้นที่แหลมฉบัง มูลค่า 6,200 ล้านบาท ผ่าน นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผวจ.ชลบุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ประกอบด้วย

โครงการที่ 1 ก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนสุขุมวิท แยกถนนเมืองใหม่เหนือ (ตรงข้ามนิคมอุตสาฆกรรมแหลมฉบัง)  เทศบาลนครแหลมฉบัง มูลค่าโครงการประมาณ 200 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเขตที่อยู่อาศัย กับแหล่งงาน ซึ่งปัจจุบัน มีประชากรราว 80,000 คน ตามทะเบียนราษฎร์ แต่มีประชากรแฝงราว 120,000 คน รวมแล้วประมาณ 200,000 คน จนทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด ในพื้นที่เนื่องจากปัจจุบันมีจุดเชื่อมต่อเพื่อให้สามารถเดินทางระหว่างแหล่งงานกับที่อยู่อาศัย เพียงจุดเดียวเท่านั้น คือแยกท่าเรือแหลมฉบัง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มจุดเชื่อมต่อเพื่อให้สามารถเดินทางระหว่างแหล่งงานและที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเมืองให้มีความสมดุล รองรับความเจริญที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไป

 โครงการที่ 2 ก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองศรีราชา-แหลมฉบัง ขนานทางรถไฟสายตะวันออก ความยาว 11,300 เมตร มูลค่าโครงการประมาณ 6,000 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อเพื่อเชี่อมโยงการเดินทางระหว่างเมืองศรีราชา กับเมืองแหลมฉบัง ซึ่งเป็นบริเวณที่พักอาศัย กับแหล่งงาน รวมไปถึงการสร้างโครงข่ายการเดินทางภายในระหว่างเมืองใหญ่ที่สำคัญ ในเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เป็นการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงด้านการ คมนาคม และเป็นทางเลือกสำรองที่สำคัญ หากถนนสายหลังประสบปัญหาหรือมีอุบัติเหตุไม่คาดฝัน เช่น รถบรรทุกสารเคมี หรือรถบรรทุกก๊าซ พลิกคว่ำ ทำให้การจราจรไม่สามารถใช้การได้ ก็สามารถเป็นทางเลี่ยงในการสัญจรได้โดยสะดวก ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น สำหรับเมืองที่ถูกวางตัวให้เป็นเมืองหลักของประเทศ ต้องเตรียมพร้อมในทุกมิติ เพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต อันเนื่องมาจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วต่อไป. 
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 22:00:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG