เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ประชุมหารือ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)


เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ชั้น 4 จังหวัดชลบุรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมอบหมาย นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ กรอ.ส่วนกลาง และคณะกรรมการ กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
    
       นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor : EEC ซึ่งเป็นโครงการที่สำคัญ และรัฐบาลพยายามผลักดันอยู่ในขณะนี้ ถือเป็นจุดขายที่สำคัญเพราะนักลงทุนต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก ถ้ามีการผลักดันให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ว จะทำให้กลายเป็นแหล่งลงทุนที่สำคัญ จึงขอให้ภาคอุตสาหกรรมร่วมมือกับรัฐบาลขับเคลื่อนผลักดันให้โครงการฯ เกิดขึ้นโดยเร็วต่อไป

       ทั้งนี้ในที่ประชุมเห็นชอบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อการยกระดับการผลิตการแปรรูปผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าผลไม้และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานในระดับสากล และเห็นชอบให้ยกระดับการจัดงานมหกรรมผลไม้ภาคตะวันออกเป็นงานระดับประเทศ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน พร้อมกับเห็นชอบให้เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 36 ตอนชลบุรี (แยกกระทิงลาย) - บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (ระยอง) ระยะทาง 41 กิโลเมตร พร้อมกับเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงในพื้นที่เส้นทางต่างๆ อย่างเป็นระบบต่อไป หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 22:26:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG