เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ขอเชิญชวนเที่ยวงาน กิจกรรมครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพการกุศล ครั้งที่ 9 (Darasamutr Walk Rally 9th)


กิจกรรมครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพการกุศล  ครั้งที่  9
วันที่  17 - 20  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559

ระเบียบสำหรับผู้ประกอบการร้านค้า
1.สินค้าต้องห้าม
- ของเล่นทุกชนิด
- ของกิฟช๊อปไม่มีประโยชน์
- น้ำอัดลม
- ทอฟฟี่ ลูกกวาด ขนมหวานที่มีสีสันฉูดฉาด

2.เวลาลงสินค้า/เวลาจำหน่าย
? การลงสินค้าในสนามฟุตบอล  รายละเอียดดังนี้
16  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559
14.00 น. ร้านค้าลงอุปกรณ์  และสินค้า
17.30 – 19.00  น. ร้านค้าลงอุปกรณ์  และสินค้า  ไม่มีการจำหน่าย  (เก็บสินค้ามิดชิด)

17  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559
05.00-06.30  น. ร้านค้าลงอุปกรณ์  และสินค้า  (ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าสนามฟุตบอล)
ไม่อนุญาตให้รถร้านค้าจอดในบริเวณโรงเรียน (มีที่จอดบริเวณสนามหน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ)
07.00 น. ทุกบูธเปิดจำหน่ายสินค้า
08.30  น. พิธีเปิดบูธจำหน่ายสินค้า  แถลงข่าวการจัดงาน
ประธาน  และคณะกรรมการเดินชมบูธจำหน่ายสินค้า
17.30 – 20.00 น. การแสดงโชว์ความสามารถของนักเรียน
20.1 - 21.00  น. เก็บร้านเคลียร์พื้นที่  ดูแลความสะอาด


18 - 19  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559
05.00-06.30  น. ร้านค้าลงอุปกรณ์  และสินค้า  (ไม่อนุญาตให้นำรถเข้าสนามฟุตบอล)
ไม่อนุญาตให้รถร้านค้าจอดในบริเวณโรงเรียน (มีที่จอดบริเวณสนามหน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ)
07.00 น. ทุกบูธเปิดจำหน่ายสินค้า
17.30 – 20.00 น. การแสดงโชว์ความสามารถของนักเรียน
20.00 – 21.00  น. เก็บร้านเคลียร์พื้นที่  ดูแลความสะอาด

20  พฤศจิกายน  พ.ศ.2559
04.00 -05.00 น. ลงสินค้า  เปิดจำหน่าย  (ไม่อนุญาตให้นำรถลงสนามฟุตบอล)
21.00  น. เก็บร้านเคลียร์พื้นที่  ดูแลความสะอาด

3.การจราจร/ดูแลความปลอดภัย
จุดจอดรถร้านค้าทั้งหมด
- หลังจากลงสินค้าตามเวลาที่กำหนดแล้ว  ขอความกรุณานำรถไปจอดบริเวณริมถนนหน้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ ***  ไม่ควรเก็บทรัพย์สินมีค่าไว้ในรถ  ไม่รับผิดชอบทรัพย์สินสูญหาย  กรุณาติดบัตรจอดรถไว้หน้ารถเพื่อความสะดวกในการเข้า – ออก  ไม่อนุญาตให้จอดรถในบริเวณโรงเรียน  เพื่ออำนวยความสะดวกที่จอดรถในบริเวณโรงเรียน  สำหรับผู้ปกครอง  และลูกค้าที่จะมาอุดหนุน
-   หลังปิดบูธกรุณาถอดปลั๊กไฟให้เรียบร้อย  กรณีเก็บสินค้าไว้ในบูธ  กรุณาเก็บสินค้าให้มิดชิด
ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   ***  ไม่รับผิดชอบการสูญหาย

4.ค่าใช้จ่าย/การชำระเงิน
ขนาดของพื้นที่  หน้ากว้าง  4  ม.  ยาว  3  ม.  เต็นท์คู่  วางสินค้าหันหน้าชนกัน เว้นทางเดินเต็นท์ละ  1  เมตร

กำหนดพิธีเปิดบูธจำหน่ายสินค้า  ในวันพฤหัสบดีที่  17  พฤศจิกายน  2559  เวลา  08.30  น.   ขอความร่วมมือผู้ประกอบการสวมเสื้อ  Walk  Rally  สำหรับผู้ปกครองที่ไม่มีเสื้อซื้อเพิ่ม  ราคาตัวละ  200  บาท ได้ที่ห้องสมาคมฯ ชั้น3 อาคารสรรพปัญญา

  -  กำหนดชำระเงินค่าเช่าสถานที่  ภายในวันที่  28  ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน  2559
-  ร้านค้า เปิดจำหน่าย วันที่  17 – 20  พ.ย.59    เวลา 07.00  – 20.00  น.  จำนวน  4  วัน   วันละ  300  บาท   ค่าไฟส่วนกลาง  วันละ  20  บาท รวมทั้งสิ้น  1,280  บาท

***  ค่าไฟที่ต้องเก็บรายวัน  /  ขอความร่วมมือใช้หลอดตะเกียบ
- ในเต้นท์มีปลั๊กไฟสำหรับร้านค้าต่อสาย  2  บูธ มี  1  ปลั๊ก  ร้านค้าเตรียมสายต่อมาเอง
- ค่าไฟรายวันเก็บเพิ่มกรณีร้านค้า มีการต่อใช้ไฟ  รายการละ 20  บาทต่อวัน/ชิ้น   เช่น  พัดลม , หลอดตะเกียบ , เครื่องปั่น , ตู้อบ  และ อื่นๆ
การใช้ห้องน้ำของร้านค้า
ใช้ห้องน้ำบริเวณหลังตึก  72  ปี
***  ไม่อนุญาตให้ใช้นอกเหนือจากที่ระบุไว้

การดูแลรักษาความสะอาด
 สำหรับร้านค้าที่ต้องปรุงอาหาร / ใช้แก๊ส / ไฟ/น้ำมัน
- ต้องมีแผ่นไม้  หรือกระดาษแข็งรองให้เรียบร้อย
- ห้ามทิ้งน้ำมัน  เศษอาหาร  เศษขยะ  ลงลงทอ และบนพื้นสนาม  ขอให้เก็บใส่ถุงดำนำไปทิ้งที่อื่น
- ไม่อนุญาตให้ล้างภาชนะทุกชนิด  บริเวณก๊อกน้ำดื่มสำหรับนักเรียน  สามารถเปิดน้ำไปใช้ได้
- ไม้เสียบทุกชนิ  ขอแบบไม่แหลม
- ขอความร่วมมือทุกท่านดูแลรักษาความสะอาดในบริเวณร้านของท่านและรอบๆ

หมายเหตุ กรณีร้านค้าทำผิดระเบียบข้อตกลงข้างต้น

1.  ผู้ประกอบการร้านค้าโดนยึดค่าเช่าบูธที่ได้ชำระไว้แล้ว
2.  ผู้ประกอบการร้านค้าต้องออกจากพื้นที่  ณ  เวลานั้น  และงดการเข้ามาทำการค้ากับทางโรงเรียน

ติดต่อสอบถาม/เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทร  อาคารสรรพปัญญา  ชั้น  3
ครูฝน  โทร 095-520-526-4
ครูวรรณ  โทร 087-672-396-8
หัวใจสำคัญของผู้ประกอบการ  คือ  คุณภาพสินค้า  ปริมาณ  และราคาของสินค้า  จำเป็นจะต้องซื่อสัตย์กับลูกค้า

กำหนดการ
กิจกรรม  “ครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพ การกุศล”  ครั้งที่  9
9th Darasamutr   Family  Walk   Rally  
วันที่  17-  20 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   ณ โรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

17-20 พฤศจิกายน  พ.ศ.2559 
        07.00 น.                   เปิดบูธจำหน่ายสินค้าราคาถูก  และอาหารอร่อย  บริเวณสนามฟุตบอล
17.00 น.-20.00 น. การแสดงโชว์ความสามารถของนักเรียนทุกระดับชั้น
21.00  น.                 ปิดการจำหน่ายสินค้า   ดูแลความสะอาด

วันอาทิตย์ที่  20  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
05.30 น. ลงทะเบียนบริเวณศาลารวมใจ
วงดุริยางค์บรรเลงเพลงขับกล่อมยามเช้า
06.00 น. คณะกรรมการจัดงานพร้อมกันบนเวที
พิธีกรกล่าวต้อนรับ แนะนำ ประชาสัมพันธ์งาน
06.30 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณศาลารวมใจ
นายสมชาย  พันนุช  ประธานจัดงาน  กล่าวรายงาน
ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน  
บาทหลวงยอด  เสนารักษ์  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต   มอบของขวัญแด่ประธานในพิธี (3 ท่าน)     ตัดริบบิ้นเปิดงาน 
08.00 น. ร่วมสนุกกับกิจกรรมฯ  สำหรับผู้ที่เดินมาถึงบริเวณงานก่อน 
การมอบของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนและหน่วยงานที่มาร่วมงาน 
จับรางวัลบัตร  วีไอพี
10.00 น. บาทหลวงยอด  เสนารักษ์  ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาต                     กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงาน / ปิดงาน
จับรางวัลใหญ่  จักรยานยนต์  1  รางวัล  และรางวัลอื่นๆ
 
ติดต่อสอบถาม
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทร   ชั้น  3  อาคารศูนย์สรรพปัญญา
โทร  :  087-6723968  ,  095-5205264  (ครูวรรณ)หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:52:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG