เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

การเยี่ยมชมโครงการของ PTT คลังก๊าซเขาบ่อยา ครั้งที่ 3/2559 อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (มีคลิป)


เมื่อ วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม  2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. นาย วิชิตพงศ์ ชื่นวรทรัพย์  ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้แทนชุมชน ผู้แทนกลุ่มประมง เจ้าหน้าที่เทศบาลนครแหลมฉบัง และสื่อมวลชน เข้าร่วมเยี่ยมชมโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมคลังก๊าซเขาบ่อยา ณ ห้องประชุมคลังก๊าซเขาบ่อยา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี


ปัจจุบัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินงานโครงการขยายท่าเทียบเรือและก่อสร้างถังเก็บผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของคลังก๊าซเขาบ่อยาและโครงการวางท่อน้ำมันใต้ทะเลและวางท่อพาราไซลีนของคลังน้ำมันศรีราชา เพื่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน และจ่ายไปตามความต้องการของประเทศอย่างทั่วถึง และเป็นศูนย์กลางการนำและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรลำยมและปิโตรเคมีที่ทันสมัย โดยโครงการทั่งหมดดำเนินการภายใต้การปฎิบัติตามมาตรการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) อย่างเคร่งครัด


 กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ คลังก๊าซเขาบ่อยา และคลังน้ำมันศรีราชา เกิดขึ้นจากความตั้งใจของชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคลังก๊าซเขาบ่อยา ความก้าวหน้าของโครงการที่กำลังก่อสร้าง ผลการดำเนินการตามมาตรการ EIA และแผนงานของโครงการที่เกี่ยวข้องกับชุมชน พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ของโครงการ ที่กำลังดำเนินการก่อสร้าง โดยมุ่งหวังที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากทั้งชุมชนและหน่วยงานราชการ


กิจกรรมเยี่ยมชมโครงการ นี้จัดขึ้นทุกๆ 4 เดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม โดยมีการจัดงานครั้งแรกเมื่อเดือนตุลาม 2556 ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนงานชุมชนสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมร่วมติดตามและตรวจคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำที่ดำเนินการต่อไปในปีนี้


 "พิธีถวายอาลัยและถวายสัตย์ปฎิญาณ "

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2559 


  ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ผู้แทนชุมชน ผู้แทนกลุ่มประมง เจ้าหน้าที่เทศบาลแหลมฉบัง และสื่อมวลชน ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ในโอกาสนี้ นาย วิชิตพงศ์   ชื่นวรทรัพย์  ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมภาคตะวันออก บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวคำถวายสัตย์ปฎิญาณ เพื่อเป็นประชนที่ดีและพลังของแผ่นดิน( วีดีโอ )


โจ ลำน้ำปิง / รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:32:00. หมวดหมู่ , , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG