เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชาวบ้านชุมชนบ้านนา ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ เจ้าคณะตำบลกับเจ้าอาวาสวัดบ้านนา เลือกไวยาวัจกรคนใหม่ (มีคลิป)


 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 ชาวบ้านชุมชนบ้านนา เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวัดบ้านนา ร่วมกันจัดการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดบ้านนา และคัดเลือกไวยาวัจกรคนใหม่หลังว่างเว้นมานาน เพื่อเป็นการสานต่อทำบำรุงพระศาสนาให้คงอยู่สืบไป

ที่ ศาลาการเปรียญวัดบ้านนา พระครูวิมุตธรรมาภิรม เจ้าคณะตำบล  ได้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีพระครูสาธิตวีรญาณ เจ้าอาวาสวัดบ้านนา และคณะลูกวัดเข้าร่วมประชุม ร่วมกับชุมชนบ้านนา โดยมี นายณฐกร จันทร์ทรัพย์ ประธานชุมชนบ้านนา เป็นประธานฝ่าย ฆราวาส ดำเนินการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันในครั้งนี้มี ชาวบ้าน ชุมชนบ้านนา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 50 คน


พระครูวิมุตธรรมาภิรม เจ้าคณะตำบล ได้กล่าวเปิดการประชุมปรึกษาหารือ และมาเป็นสักขีพยานในการจัดตั้งคณะกรรมการวัดบ้านนา และคัดเลือกไวยาวัจกรของวัดบ้านนาที่ มีการว่างเว้นมานาน หลังนายสาย พลายแก้ว ลาออกจากการเป็นผู้ดูแลเงินของวัด และ เพื่อเป็นการสานต่อในการจัดระเบียบต่าง ๆ ภายในวัดบ้านนา โดยก่อนหน้านี้ ไม่เคยมีคณะกรรมการของทางวัดเลย  ชาวบ้านชุมชนวัดบ้านนา จึงร่วมกันจัดประชุมปรึกษา หารือ ในการที่จะมาร่วมกันพัฒนาวัดบ้านนาให้มีความเจริญยิ่งขึ้นไปอีก โดยได้มีการจัดการประชุมก่อนหน้านี้ หลายครั้งจนเป็นที่เอกฉันท์ ชาวบ้านอยากให้มีคณะกรรมการวัด เพื่อทำตามระเบียบที่ทางคณะสงฆ์ได้วางมาตรการไว้ 


ซึ่งในวันนี้พระครูสาธิตวีรญาณ เจ้าอาวาสวัดบ้านนา ก็ได้เห็นชอบที่จะให้มี คณะกรรมการของวัด มาร่วมกันพัฒนาวัดไปพร้อม ๆ กัน


นายณฐกร จันทร์ทรัพย์ ประธานชุมชนบ้านนา ขอเสียงประชามติ ในการจัดตั้งคณะกรรมการวัดบ้านนา ได้ครบตามจำนวนที่ทางวัดกำหนด และที่สำคัญ ในการประชุมในครั้งนี้ยังได้ คัดเลือกไวยาวัจกรคนใหม่ในครั้งนี้ด้วย และผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไวยาวัจกรในครั้งนี้คือ นายสมพร พ่วงอ่อน หรือที่ชาวบ้านรู้จักกันดี คือ ต้อบ้านนา โดยมีเสียงเป็นเอกฉันท์ และเหมาะสมที่สุดในการที่จะสานต่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยจากนี้ไปทางเจ้าคณะตำบล และเจ้าอาวาสวัดบ้านนาจะทำการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นทางการตามระเบียบของคณะสงฆ์ที่กำหนดไว้ต่อไป


พระครูวิมุตธรรมาภิรม เจ้าคณะตำบล ยังกล่าวอีกว่า การพูดคุยกันนับว่าเป็นการดี จะได้ไปในทิศทางเดียวกันที่ดี. ทางตัน ก็สามารถเดินต่อไปได้. ดีใจที่ชาวบ้านเข้ามาช่วยเหลือซ่อมแซม.วัดบ้านนาจนเป็นวัดอันดับต้น ๆ ของเทศบาลนครแหลมฉบัง ที่มีประชาชนเข้ามาร่วมทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ดังที่ได้เห็นเป็นรูปธรรมในการร่วมกันทำบุญยกโบสถ์ บูรณะจนสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดีอีกด้วย


หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 18:18:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG