เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ทำพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาอนุบาลภาคตะวันออก ครั้งที่ 16 เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดี ให้กับนักกีฬา (มีคลิป)


ที่ห้องแปซิฟิค ฮอลล์  ศูนย์การค้าแปซิฟิค  พาร์ท  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี   คุณสุพิศ  ชีพผาสุก    หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ  ส่วนภูมิภาค  สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 1  เป็นประธาน ในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาอนุบาลภาคตะวันออก   ครั้งที่ 16   โดยมีคุณจันทร์จิรา   เสริมทรัพย์  ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าแปซิฟิค  พาร์ค  เป็นผู้กล่าวคำรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน  เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมให้กับยุวชนได้มีโอกาสเล่นกีฬาเพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดี  และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชน  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  เสริมสร้างความสามัคคีในหมูคณะ  และความสัมพันธ์อันดีระหว่างสถาบันการศึกษา และส่งเสริมให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดทำกิจกรรมการทางด้านการเล่นกีฬา  ซึ่งในการแข่งขัน กีฬาอนุบาลภาคตะวันออก   ครั้งที่ 16   มีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 14 โรงเรียน    และแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4  ประเภท ดังนี้ 1. การแข่งขันฟุตบอลชาย /  2. การแข่งขันกรีฑา  ประเภทลู่และลาน / 3.การแข่งขันกีฬาแอโรบิคแดนซ์ / 4. การแข่งขันชักคะเย่อ  สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ จะทำการแข่งขัน 2 วัย คือ ในวันที่ 24 กันยายน 2559  และ ทำพิธีปิดการแข่งขันในวันที่ 25 กันยายน 2559


(คลิปวีดีโอ)

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:03:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG