เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ วัยใสวัยเรียน ใส่ใจสุขภาพ สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี


  เมื่อวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.15 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ อ.เมือง จ.ชลบุรี      นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ วัยใสวัยเรียน ใส่ใจสุขภาพ สำหรับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ในการดูแลตันเอง ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุข รวมถึงพัฒนาแกนำเยาวชน และสร้างเครือข่ายในการดูแลเฝ้าระวังโรคในโรงเรียน และชุมชน ท้องถิ่น ทั้งยังค้นหาคัดกรองภาวะสุขภาพของนักเรียน และประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น ลดอัตราการป่วย/ตายด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขขอแงจังหวัดชลบุรี และให้ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นเกิดความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ และดูแลสุขภาพตนเอง และชุมชน เพื่อนำไปสู่การมีสุขภาพดีถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน โดยที่โครงการนี้นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 200 คน
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:37:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG