เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

อบจ.ชลบุรี จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 2559


 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม อบจ. ชลบุรี  นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ประจำปี 2559 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ในชีวิตประจำวัน และสนับสนุนให้บุคลากร และองค์กรเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีหลักธรรมนำการบริหาร นำการทำงาน และนำการให้บริการแก่ประชาชน รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานอย่างมีความสุข และมีพื้นฐานทางจิตใจอยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม เพื่อส่งผลให้บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร โดยการอบรมในครั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมโครงการจำนวน 95 คน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 -20 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนิพพุนิล อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 12:42:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG