เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โครงการสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practice) หลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี


 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559  นายวิทยา  คุณปลื้ม  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสรุปรายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นเลิศ(Best  Practice)ตามรายละเอียดหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี สำหรับสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี   มอบประกาศเกียรติคุณให้กับ คกก.นิเทศ ประเมินผล สถ.อปท.จ.ชลบุรี  สถานศึกษา อปท.จ.ชลบุรี ทั้ง49 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการใช้หลักสูตรฯ และ เวลา 16.20 น. นายสุรสิทธิ์  นิธิวุฒิวรรักษ์  รองนายกองค์การบริการส่วนจังหวัดชลบุรี  ในฐานะประธานนิเทศ ประเมินผลสถานศึกษา การใช้หลักสูตรฯจ.ชลบุรี สถ.อปท.จ.ชลบุรี  ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตร  กับสถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด ในแต่ละระดับการศึกษา และแต่ละสาย  ซึ่งผลการประกวด  ดังนี้  สายที่1 ระดับอนุบาล ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเกาะสีชัง   ระดับประถมฯ ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี   ระดับมัธยมฯ  ได้แก่ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม   สายที่ 2 ระดับอนุบาล  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ  ระดับประถม ได้แก่ โรงเรียนแหลมฉบัง1ระดับมัธยมฯได้แก่ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา  ขอขอบคุณ  ท่านคณะกรรมการ  ท่านคณะอนุกรรมการนิเทศฯ  ทุกท่าน  ท่านผู้บริหาร  ท่านผอ.สถ.อปท.ทั้ง49แห่ง ในจ.ชลบุรี  คณะครู  นักเรียน  ผู้เกี่ยวข้อง ทุกท่าน ไว้ณ โอกาสนี้หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 10:11:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG