เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษา


     วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2559 นายคมสัน เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุมจันทนี อาคาร 1 ชั้น2 สพป.ชลบุรี เขต1


     ตามที่จังหวัดชลบุรี ได้ดำเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดชลบุรี และได้จัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำของจังหวัดชลบุรี และนำไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาทุกแห่งของจังหวัดชลบุรี ในปีการศึกษา 2559 เรียบร้อยแล้ว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) จำนวนเงิน 2,000,000 บาท ระยะเวลาโครงการ กุมภาพันธ์ 2558 ถึง มิถุนายน 2559 และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 เป็นเลขานุการโครงการดังกล่าว


     สำหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน ตามโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อให้การดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของจังหวัดชลบุรีต่อไป

ปริญญา/ข่าว/ภาพ

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 10:15:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG