เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โครงการแก้ไขปัญหาเอาชนะยาเสพติดแบบยั่งยืน เทศบาลนครแหลมฉบัง ประจำปี 2559  ด้วยนายกฯ จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีความห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน เยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติด จึงให้สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการแก้ไขปัญหาเอาชนะยาเสพติดแบบยั่งยืน ประจำปี ๒๕๕๙ 


 โดยมีการฝึกอบรม รุ่นที่ ๑ ในวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ และรุ่นที่ ๒ ในวันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยมีพิธีเปิดในวันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเมืองท่า สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง โดยได้รับเกียรติจากรองนายกฯ สุขุม อินแดง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชน เยาวชน และนักเรียนในสถานศึกษาเกิดการประสานความร่วมมือร่วมใจ ผนึกกำลังให้เป็นสถานศึกษาเข้มแข็งสามารถเอาชนะปัญหายาเสพติดได้อย่างยั่งยืน และเพื่อลดสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มีนักเรียนนักศึกษาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังเข้าร่วมโครงการ จำนวน ๔๕๐ คน
หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 10:04:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG