เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ ศรีราชา จัดงาน“วันลีลาวดีบาน” ปี 2567

   เมื่อเวลา 18.00 น . วันที่ 12 มกราคม 2567 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ได้จัดกิจกรรมกตัญญุตา สถาปนาสถาบัน ภายใต้ชื่องาน “ ราตรีสัมพันธ์ วันลีลาวดีบาน” ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายศุภมิตร ศิรกัณฑะมากุล ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดงาน และเป็นประธานมอบโล่ มอบประกาศเกียรติคุณ เพื่อแสดงความขอบคุณแก่ผู้ให้การสนับสนุนโรงเรียนโดยได้รับเกียรติจากเซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา อธิการิณี รวมถึง ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ (โต บางแค ) นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการจัดงานให้การต้อนรับ โดยนางญาณิศา นวลแก้ว หัวหน้าฝ่ายบริหาร โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ ว่ากิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ได้มาพบกับคณะผู้บริหาร คณะครู ตลอดจนได้ทราบผลการดำเนินงานของโรงเรียน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมให้เด็กมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่น กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและต่อสถาบัน ซึ่งบรรยากาศภายในงาน เป็นไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน ผู้ปกครองและเด็กนักเรียน ได้รับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมชมการแสดงของเด็กนักเรียน ทุกระดับชั้น ตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงชั้นมัธยมศึกษา กว่า 20 ชุด เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงความสามารถ กล้าแสดงออก ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ฝึกการทำงานร่วมกัน ร่วมคิดสรรค์สร้างจากแนวคิดที่แตกต่างและหลากหลาย สู่ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2567 "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย"

เซอร์มอนิกา ปรียารัตน์ ประทุมเทา ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ เผยว่า การจัดกิจกรรมกตัญญุตา สถาปนาสถาบัน ทั้งสองวันนี้ ทางคณะกรรมการจัดงาน มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัว เริ่มจากการสร้างความรัก ความอบอุ่นในครอบครัวก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง โรงเรียน กับ ผู้ปกครอง และ นักเรียน ให้มีใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้มีความรักต่อกัน มีความเสียสละ แบ่งปันซึ่งกันและกัน ตนเองมีความรู้สึกภูมิใจที่ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่อง เวลาที่ทางโรงเรียนแจ้งความประสงค์อะไรไป ทางผู้ปกครองก็จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือชุมชนที่อยู่รอบโรงเรียน ต่างให้ความรัก ความเป็นหนึ่งเดียวกับทางโรงเรียนด้วยดีเสมอมา พร้อมกันนี้ ต้องขอขอบคุณ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี รวมถึง ผู้บริหารฝ่ายการศึกษาของทางจังหวัดชลบุรี ที่ให้การสนับสนุน ชี้แนะแนวทางให้กับทางโรงเรียนเป็นอย่างดีมาโดยตลอด ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ประกอบอาชีพต่างๆ และได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนเป็นอย่างดี ที่ขาดไม่ได้ ขอขอบคุณสื่อมวลชน ที่ให้การสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนมาโดยตลอด


หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 13:30:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG