เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นครสวรรค์ - สปสช.เขต 3 จัดประชุมร่วมระหว่าง อปสข. และ อคม.


     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ได้จัดประชุมร่วมระหว่าง คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ เขต 3 นครสวรรค์ (อปสข.) และคณะอนุกรรมการควบคุมและมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) (Relation) ณ ห้องประชุมโรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมี รศ.(พิเศษ) ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ประธานอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต 3 นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมให้แนวทางการดำเนินงานของกลไก อปสข. และ อคม. ตามบทบาทหน้าที่ พร้อมด้วย นายแพทย์วิชัย โกสลาทิพย์ ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมมาตรฐานบริการสาธารณสุขระดับเขตพื้นที่ (อคม.) ชี้แจงแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ที่ผู้แทน อปสข. และ อคม. ได้ร่วมกันจัดทำเพื่อใช้เป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับการประชุมในวันนี้ ด้านนายแพทย์วงษ์สวัสดิ์ ตันวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา ซึ่งมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และนายวิสุทธิ บุญญะโสภิต รองผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ นำเสนอยุทธศาสตร์ จุดเน้น การดำเนินงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2563 หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมได้ช่วยกันระดมความคิดเห็นและนำเสนอในประเด็นแผนขับเคลื่อนการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ที่จะใช้เป็นแนวทางปฏิบัติดำเนินงานร่วมกันต่อไป ประชาสัมพันธ์ ข่าว:สปสช.เขต 3 นครสวรรค์ต้อย รอบรั้วภูธร ศูนย์ข่าวนครสวรรค์/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 00:12:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG