เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

สงขลา - กิจกรรม ”เก็บฝัน ปันรัก” ในโครงการ ข้าวเพื่อน้อง


     วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ตำบลป่าชิงอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายชูศักดิ์ สบานแย้ม อดีตนายอำเภอนาทวีพร้อมด้วยนายนภดล นวลนภดลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพอบิดร่วมเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม” เก็บฝัน ปันรัก”ในโครงการ”ข้าวเพื่อน้อง  ตามที่โรงเรียนบ้านพอบิด ได้จัดกิจกรรมดำนาเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงรากเหง้าและวิถีชีวิตความเป็นไทยและเพื่อฝึกให้เด็กและเยาวชนมีทักษะและมีประสบการณ์การทำนาตามหลักของปรัชญเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำผลผลิตที่ได้ใช้ในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านพอบิด เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานต่างๆและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีกำนัน ผู้นำชุมชน นายบ้าน จาก ตำบลท่าประดู่ ตำบลป่าชิง และตำบลสะพานไม้แก่นอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กอรมน.จังหวัดสงขลาส่วนหน้า และพี่น้องประชาชนทั่วไปร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ จากทุกภาคส่วนจนในวันนี้ต้นกล้าที่ทุกคนได้ร่วมกันปักดำ เจริญเติบโตเป็นต้นข้าวสีเหลืองทองอร่ามอย่างที่ทุกคนได้เห็นในวันนี้อิทธิพลชัย พงษ์รัตน์ ศูนย์ข่าวสงขลา/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 09:59:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG