เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ปราจีนบุรี - พ่อเมืองปราจีนฯ เปิดงานประจำปี 2563 @วัดบางแตน


    เวลา 17:00 น. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิด งานนมัสการปิดทอง หลวงพ่อคุ้ม วัดบางแตน ประจำปี 2563  ในงานยังมีซุ้ม กิจกรรมทำขวัญข้าว จากกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน ตำบลบางแตน กิจกรรมภายในตลาดน้ำวัดบางแตน การแสดงความสามารถนักเรียนโรงเรียนรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 

  วัดบางแตนตั้งอยู่เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี มีเนื้อที่ตั้งวัด 31 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา สร้างขึ้นปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดนี้ แต่เดิมชื่อ "วัดสีลาดสัดทาทํา" สมัยเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยา วชิรญาณวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีน ทรงมีรับสั่งให้ชื่อตามตําบลที่ตั้งวัดอยู่ จึงเรียก “วัดบางแตน” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

 ซึ่งวัดนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เคยเป็นที่ประทับพักแรมของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีน ร.ศ. 127 ตรงกับ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2451 และเป็นที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปสําคัญคือ "หลวงพ่อคุ้ม” เป็นพระพุทธรูปศิลาหน้าตักกว้าง 79 นิ้ว ปางมารวิชัย สมัยอู่ทอง เป็นพระประธานอยู่ภายในอุโบสถวัดบางแตนนานกว่า 200 ปีอลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ ศูนย์ข่าวปราจีนบุรี/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 23:52:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG