เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

กอ.รมน.ปราจีนบุรี เปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์และมอบปัจจัยโครงการอาการกลางวัน


     เมื่อวันที่ 21 ม.ค.63 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมโรงเรียนวัดอินทาราม อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์และมอบปัจจัยการผลิตโครงการอาหารกลางวัน เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มมวลชน ผู้นำชุมชน และเป็นการรณรงค์เสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามแผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับประทานอาหารกลงวันที่มีประโยชน์ เสริมสร้างให้เด็ก เยาวชนรุ่นใหม่ได้รับรู้ ซึมซับในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปธรรม จึงได้มอบปัจจัยการผลิตโครงการอาหารกลางวันในครั้งนี้ด้วย


อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ ศูนย์ข่าวปราจีนบุรี/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:16:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG