เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ปราจีนบุรี - จัดหน่วยออกบริการประชาชน ตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน


 วันนี้(22 ม.ค.63)เวลา 10.00 น.ที่วัดคลองเฆ่ หมู่8 ตำบลบางเตย อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานเปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีภาคส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในระดับจังหวัดและอำเภอได้นำบริการมาให้กับประชาชนถึงพื้นที่โดยไม่ต้องเดินทางไปรับบริการถึงหน่วยที่ตั้ง

     อำเภอบ้านสร้างมีประชากร 27,873 คน จำนวนครัวเรือน แบ่งการปกครองเป็น 9 ตำบล มีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณ 2562 ที่ผ่านมาจำนวน 236 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดเตรียมงบประมาณสำรองจ่ายไว้เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเบื้องต้น จำนวน 4.37 ล้านบาท
  
     สำหรับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐและวิสาหกิจประกอบด้วยการบริการทำหมันสุนัข แมว การประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าระบาดในช่วงฤดูแล้ง ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรีและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี  การให้บริการทำบัตรประชาชนของหน่วยทะเบียนราษฎ์ของที่ว่าการอำเภอบ้านสร้าง การให้บริการตรวจวัดสายตาและแจกแว่นตาผู้สุงอายุของเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ตลอดจนการให้บริการให้คำปรึกษาของหน่วยราชการอื่นๆ พร้อมกันนี้ศูนย์คุ้มครองไร้ที่พึ่งจังหวัดปราจีนปราจีนบุรี มอบเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 12 รายๆละ 3,000 บาท ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี มอบเงินช่วยเหลือเด็กและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 30 ทุนๆละ 1,000 บาท เหล่ากาชาดมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบความเดือดร้อน จำนวน 50 ชุด ซึ่งประชาชนในพื้นได้ให้ความสนใจมารับบริการเป็นจำนวนมาก
อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ ศูนย์ข่าวปราจีนบุรี/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:05:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG