เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นครสวรรค์ - จัดอบรมโครงการ"ประชุมสัมมนาสภานักเรียน เครือข่ายสภานครครั้งที่ 6 คืนถิ่นแดนมังกร นครปฏิญญาปากน้ำโพ" ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์


   เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการ" ประชุมสัมมนาสภานักเรียน เครือข่ายสภานคร ครั้งที่ 6 คืนถิ่นแดนมังกร นครปริญญาปากน้ำโพ" ณ ณโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์โดยมี นางสาวสุดสวาท ยังแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีคุณธรรม โดยการนำความรู้สร้างความตระหนักและความสำนึกในคุณค่าตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างความสมานฉันท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรนักเรียน การพัฒนา กิจกรรมสภานักเรียน จึงเป็นกิจกรรมสำคัญที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนไห้ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นพลเมืองที่ดีและปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องแก่เยาวชน เครือข่ายสภานคร ได้ก่อตั้งขึ้นโดยสภานักเรียนโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 

ซึ่งวันนี้ นางสาวพรธวัล ใจเขียนดี ประธานสภานักเรียนกล่าวคำ ปฏิญาณว่า พวกเราชาวสภานักเรียน" เครือข่ายสภานคร" ขอประกาศปฏิญาณร่วมกันว่า พวกเราจะให้ความรู้ ความสามารถ ความเพียรอันบริสุทธิ์ และพลังแห่งการเรียนรู้ของสมาชิก และคณะกรรมการสภานักเรียนทุกแห่ง ในการสร้างสรรค์กิจกรรมอันเป็นประโยชน์ จะลงไว้ซึ่งสังคมไทยและสังคมโลก ที่ใสสะอาด ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้เป็นโลกที่เหมาะสมสำหรับทุกคน ได้อยู่ร่วมกันเป็นพลโลก ที่มีความสุข พวกเราจะสร้างสานความรักความสามัคคี ของสภานักเรียนเครือข่ายสภานคร และจะขยายผลเพื่อสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไป ซึ่งเครือข่ายสภานคร ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อ การพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความรู้ทางวิชาการของสภานักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดที่ขึ้นต้นด้วย"นคร" ทั้ง 4 ภูมิภาค ของประเทศไทย และได้จัดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 6 มีมติจากสมาชิกในเครือข่ายสภานคร ให้ตัดขึ้น ณ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โดยมีโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมทั้งหมด 29 โรงเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 272 คนต้อย รอบรั้วภูธร ศูนย์ข่าวนครสวรรค์/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 17:53:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG