เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชุมพร - ซีเฟรชตอบแทนสังคม มอบทุนการศึกษาให้เด็กชุมพร รวม 350,000 บาท


 วันที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 11.00 น. ที่บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทซีเฟรชอินดัสตรี ครูและคณะผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนให้แก่ นักเรียน นักศึกษา จำนวน 164 คน รวมเป็นเงินรวม 350,000 บาท

 นายณฤทธิ์ เจียอาภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทซีเฟรชฯ ได้ดำเนินธุรกิจมากกว่า 37 ปี มีพนักงานกว่า 2,600 คน กำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาล และภารกิจคือ "เราจะเป็นบริษัทกุ้งที่ดีที่สุด" จนถึงวันนี้ ซีเฟรชฯ ยังคงเป็นผู้ผลิตกุ้งแช่แข็งรายใหญ่รายหนึ่ง ที่มีการจ้างงานและสร้างรายได้แก่พี่น้องชาวชุมพรอย่างมากมาย ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีเจตนาอันแน่วแน่ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่วยเหลือสังคม ตามโอกาสและกำลังความสามารถ

 โดย ซีเฟรชฯ ต้องการเห็นบุตรหลานของจังหวัดชุมพร ได้มีโอกาสทางการศึกษาที่ดี เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ตนเองและสังคม ดังนั้นเราจึงได้จัดทุนการศึกษา เพื่อมอบแก่นักเรียน นักศึกษา ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี 2532 และปีนี้เป็นปีที่ 31 ซึ่งได้จัดให้จำนวน 164 คนเป็นเงินรวม 350,000 บาทประสิทธิ์ ลีฬหคุณากร/ภุชงค์ ทองมี (นะ ชุมพร) ศูนย์ข่าวชุมพร/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:50:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG