เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

นครสวรรค์ - จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ ครั้งที่ 1/2563


เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น. นายปรีชา เดชพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลาง จังหวัดนครสวรรค์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562. ได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับรายงานผลการพิจารณาคำร้องเพื่อเสนอนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิของผู้ต้องขังและสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขจากรัฐ กรณีเข้าถึงสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัณฑ์ และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 สนับสนุนและพัฒนาจัดระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการระดับจังหวัดบูรณาการดำเนินงานตามบริบทของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ


โดยจังหวัดนครสวรรค์ได้มีการดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อพัฒนาระบบสาธารณสุขผู้ต้องขังในเรือนจำ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำครอบคลุมทั้งด้านการป้องกัน ส่งเสริม รักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้มีการนำเสนอ วิดิทัศน์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จฯเปิดโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การส่งมอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน นอกจากนั้นได้พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำ และการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำต้อย รอบรั้วภูธร ศูนย์ข่าวนครสวรรค์/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 21:17:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG