เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

“Zoo Say No” องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) จัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่า หวังกระตุ้นให้ หยุดกิน หยุดล่า หยุดค้า หยุดทารุณกรรมสัตว์ป่า และหยุดทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่า และร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก โฟม ในสวนสัตว์


ที่ ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ และ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ว่า ในทุกวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งในปีนี้ องค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่  สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และ สวนสัตว์ขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดงานตั้งแต่  วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

นายสุริยา กล่าวว่า การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ หวังให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่า และร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเห็นถึงความสำคัญของสัตว์ป่าที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่มีผลกระทบกับชุมชน และร่วมกันหยุดกิน หยุดล่า หยุดค้า หยุดทารุณกรรม และหยุดทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าทุกชนิด โดยขอให้ประชาชนทุกคนหันมาร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างจริงจัง อันจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ ความสมดุลกับธรรมชาติในระบบนิเวศสืบต่อไป

สำหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมดังกล่าว องค์การสวนสัตว์ ได้มอบนโยบายให้สวนสัตว์ในสังกัด     ทั้ง 6 แห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสำคัญทางด้านธรรมชาติและสัตว์ป่า และร่วมกันรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก โฟม ในสวนสัตว์ “Zoo Say No” โดยแต่ละสวนสัตว์ได้จัดเตรียมกิจกรรมตามกำหนดดังนี้

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว : กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2562
พบกับกิจกรรมวันสำคัญด้านธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้  และกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า กิจกรรมส่งเสริมการมี    ส่วนร่วม ลด ละ เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟมในสวนสัตว์ และ กิจกรรมโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า (Animals Adoption Program) ฯลฯ

สวนสัตว์เชียงใหม่ : กำหนดจัดงานวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
พบกับกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยการเขียนวิธีการอนุรักษ์สัตว์ป่า 
กิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมตอบคำถาม สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า ฯลฯ

สวนสัตว์นครราชสีมา : กำหนดจัดงานวันที่ 22 ธันวาคม และ 26 ธันวาคม 2562 ถึง 12 มกราคม 2563
พบกับกิจกรรมสัตว์แปลกและร่วมรณรงค์ อนุรักษ์สัตว์ป่า และกิจกรรมชวนปั่นเพื่อสัตว์ป่า ปั่นไป เที่ยวไป งดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ฯลฯ

สวนสัตว์สงขลา : กำหนดจัดงานวันที่ 23 ธันวาคม 2562
พบกับ กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่านำซากสัตว์ นิทรรศการ งานวิจัย ไปเผยแพร่ และจัดแสดง ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฯลฯ

สวนสัตว์อุบลราชธานี : กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 26 ธันวาคม 2562 
พบกับ ฐานกิจกรรมต้นไม้แห่งการอนุรักษ์สัตว์ป่า ฐานกิจกรรมการเรียนรู้สัตว์ป่าสงวนของไทย กิจกรรมเล่มเกมตอบคำถามชิงรางวัล และนิทรรศการสัตว์ป่าสงวน ฯลฯ

สวนสัตว์ขอนแก่น : กำหนดจัดงานวันที่ 26 ธันวาคม 2562
พบกับ กิจกรรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย อาทิ กิจกรรม Walk Rally  สัตว์ป่า เกมสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิด ฯลฯ  


องค์การสวนสัตว์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ด้วยการลด ละ เลิก ใช้พลาสติก และโฟม และขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชม      สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง โดยจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าอีกมากมาย นายสุริยา กล่าว
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:25:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG