เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ชลบุรี - บ.ยูนิไทย ร่วมกับ บ.ยูไนเต็ด เวสท์ แมเนจเม้นท์ มอบทุ่นลอยน้ำ และมอบเงินสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธ์ปูม้า ให้กับชุมชนแหลมฉบัง


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552 ที่ชุมชนบ้านแหลมฉบัง ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และ บริษัท ยูไนเต็ด เวสท์ แมเนจเม้นท์ จํากัด ได้มอบทุ่นลอยน้ํา ขนาดความยาว 400 เมตร และมอบเงินสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธ์ปูม้า ให้กับชุมชนบ้านแหลมฉบัง  เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2562 ที่กําลังจะมาถึงนี้

 

ผู้บริหารบริษัทฯ นําโดยนายสมชัย เปลี่ยนใจสุข  ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายอาชีวอนามัย ความปลอดภัย รักษาความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม รับรองคุณภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนบริษัทฯ ได้มอบทุ่นลอยน้ํา ขนาดความ ยาว 400 เมตร มูลค่า 27,000บาท ให้กับประธานชุมชนบ้านแหลมฉบัง เพื่อเป็นแนวกั้นเขตน้ําลึกในท้อง ทะเล เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและชุมชน โดยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากนักท่องเที่ยว ที่มาจากถิ่นอื่น พร้อมทั้งได้มอบเงินจํานวน 30,000บาท ให้กับประธานชมรมตกปลา อาสาพัฒนา สิ่งแวดล้อมแหลมฉบัง เพื่อสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธ์ปูม้า บริเวณชายทะเลของชุมชนบ้านแหลมฉบัง

ซึ่งเป็นโครงการที่ได้ร่วมมือกับชมชนบ้านแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เพื่อฟื้นฟูจํานวนปูม้าให้เพิ่มมากขึ้นในท้องทะเลของชุมชน บ้านแหลมฉบัง และเพื่อสร้างรายได้อาชีพให้กับชุมชนบ้านแหลมฉบังได้อย่างยั่งยืน บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด และ บริษัท ยูไนเต็ด เวสท์ แมเนจเม้นท์ จํากัด จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาความเจริญทั้งทางด้านชุมชนและสังคม ควบคู่ไปกับความเจริญทางธุรกิจขององค์กร อย่างต่อเนื่อง เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุขระหว่างชุมชนกับบริษัทฯ ตามพันธกิจของบริษัทฯสืบไป


หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 13:23:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG