เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

Thaioil จับมือภาครัฐ ดำเนินโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” เฉลิมพระเกียรติให้ชุมชนบ้านเขาใหญ่ จังหวัดชลบุรี


เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2562 นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์  พร้อมด้วย นางนันทนา บุณยานันต์  ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน  นางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอบ่อทอง  และ คณะผู้บริหาร พนักงานจิตอาสา กลุ่มไทยออยล์  คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ ตัวแทนชาวบ้านกว่า 350 คนเข้าร่วมกิจกรรม  ในโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” และโครงการ วิ่ง “เพื่อโลก”เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดยร่วมกันปลูกต้นไม้บนพื้นที่ 50 ไร่ ณ บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี


นายวิโรจน์ มีนะพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านกำกับองค์กรและกิจการสัมพันธ์ กล่าวว่า  โครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน”เฉลิมพระเกียรติเป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มไทยออยล์ กรมป่าไม้ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านเขาใหญ่ เพื่อต้องการสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการป่าชุมชนอย่างยั่งยืน 


พร้อมทั้งเสริมสร้างศักยภาพของป่าชุมชนในการลดก๊าซเรือนกระจกโดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การร่วมกันปลูกต้นไม้ จัดทำโป่งเทียมสร้างแหล่งอาหารให้สัตว์ป่า สร้างฝายชะลอน้ำ และทำฐานหอดูไฟป่าเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้พื้นที่ป่า ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้จากโรงกลั่นมาปรับใช้ในการก่อสร้างเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่า  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมในโครงการ วิ่ง “เพื่อโลก”เฉลิมพระเกียรติ โดยให้พนักงานเดิน –วิ่ง สะสมระยะทางระหว่างวันที่ 10 พ.ค.-15 มิ.ย.62 เพื่อนำระยะทางวิ่งที่ได้ มาแลกเป็นต้นไม้ 1 ต้น เพื่อช่วยฟื้นฟูผืนป่า ให้อุดมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จำนวน 20 ไร่ รวม 2 โครงการครอบคลุมพื้นที่ป่า 50 ไร่ ณ บ้านเขาใหญ่ หมู่ที่ 4 ต.พลวงทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี โดยมีพนักงานจิตอาสากลุ่มไทยออยล์ พนักงานกลุ่มปฏิบัติการในพื้นที่โรงกลั่นไทยออยล์ นักศึกษาฝึกงานกลุ่มไทยออยล์ นักศึกษาทุนโครงการ Thaioil Academy สื่อมวลชนท้องถิ่น จ.ชลบุรี และชาวชุมชนบ้านเขาใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวนกว่า 350 คน 

ด้านนางนันทนา  บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ กล่าวถึงโครงการ “ภาคีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน” ว่า เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยกรมป่าไม้ จะเป็นตัวแทนในการส่งมอบพันธุ์ไม้เศรษฐกิจ ได้แก่ ยางนา ตะเคียน สะตอและขี้เหล็ก นอกจากเพิ่มคุณค่าให้ผืนป่าแล้ว ยังเป็นการสร้างแหล่งอาหารให้กับสมาชิกในชุมชนผ่านโครงการนี้ โดยใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการดูแลผืนป่า มาให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อให้ประสบความสำเร็จในการบริหารจัดการป่าชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเสริมศักยภาพของป่าชุมชนในการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันปัญหาโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้างมากขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น การปรับตัวต่อผลกระทบและการลดก๊าซเรือนกระจกจึงเป็นเรื่องจำเป็นของทุกประเทศที่จะต้องดำเนินการในการลดก๊าซเรือนกระจกสามารถดำเนินการผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ
ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน


โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 15:43:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG