เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

คมนาคม จัดสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ไทย


       เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ กมธ.คมนาคม สนช. เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ไทย ณ โรงแรมเดอะชายน์  เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

       การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เป็นปัจจัยสำคัญในการสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคม การกระจายความเจริญ และการพัฒนาเมืองและพื้นที่ รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนากลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการและการท่องเที่ยว โดยปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาในภาคส่วนต่าง ๆ คือ โครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพในด้านโครงข่ายคมนาคมพื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก และรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต
 กมธ.คมนาคม สนช. ผลักดันหน่วยงานรัฐ ที่ดูแลการขนส่งทุกระบบ ให้ทำงานแบบบูรณาการ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ไทย ให้สอดคล้องกับแผนแม่บท และ กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ.2561-2580)


      พลโทจเรศักณิ์ อานุภาพ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ กมธ.คมนาคม สนช. ได้กล่าวเปิดงาน และย้ำว่าตลอดการทำงานของ กมธ.คมนาคม สนช.ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา มีหน้าที่และอำนาจในการพิจารณากฎหมาย พิจารณาศึกษาโดยมุ่งเน้นการทำงานในพื้นที่ เพื่อให้เห็นข้อเท็จจริง และเชิญทุกหน่วยงานเข้ามาแก้ปัญหาร่วมกัน ทั้งการขนส่งทางทางบก ทางราง ทางอากาศ ทางน้ำ และโลจิสติกส์  รวม 95 เรื่อง  เพื่อลดต้นทุนในการ เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก ได้รวดเร็ว ไร้รอยต่อ


 โดยมีแผนงานโครงการที่เข้าไปให้ข้อแนะนำ และผลักดันให้เกิดความรวดเร็ว อาทิ การศึกษาผลกระทบจากการบรรทุกสินค้าที่มีน้ำหนักเกินพิกัด ปัญหาการจราจรติดขัดในสถานีบรรจุและแยกสินค้า ที่ลาดกระบัง  การเชื่อมโยงเครือข่ายแก้ปัญหาจราจร ที่เกิดคอขวดบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตใต้สนามบินดอนเมือง  ถนนเลี่ยงเมืองแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ แก้ปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน ในการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายจิระ-ขอนแก่น  การพัฒนาเส้นทางเดินเรือ และท่าเรือขนส่งสินค้า ให้ขยายระวางเรือสินค้าให้ลดต้นทุกกับภาคธุรกิจ รวมไปถึงการติดตามความคืบหน้าโครงการสร้างท่าอากาศยานเบตง  อู่ตะเภาและแก้ปัญหาให้ท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นต้น


ปริญญา/ข่าว/ภาพ

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 10:13:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG