เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา จ.ชลบุรี เปิดงานกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่วิถีพอเพียง


ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายดิถดนัย  พลีพูล  ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่วิถีพอเพียงโดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและนักเรียนทุกระดับชั้นร่วมงาน โดยมีวัตถุประสงค์   เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นมรดกของไทยอย่างถ่องแท้ เพื่อให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจ ที่ได้แต่งกายด้วยผ้าไทย และนำปรับไปประยุกต์ใช้ ตามวิถีของคนไทย และรักษาเอกลักษณ์ประจำชาติให้คงอยู่สืบไป ภายในงาน ทางโรงเรียน ให้คณะครู และนักเรียน ได้แต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม  ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย การแสดงดนตรีไทย รำกลองยาว และการแสดงต่าง ๆ ที่แสดงถึงอัตตลักษณ์ของความเป็นไทย

โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
ป๊อป บูรพานิวส์/ภาพข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 20:50:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG