เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ทน.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี จัดโครงการวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพทำนาให้ยั่งยืน


     ด้วยนายกฯ จินดา  ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง ๔ เขต มีนโยบายส่งเสริมการทำนาในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง ปลูกฝังทัศนคติ วิธีการ และวัฒนธรรมเกี่ยวกับการทำนาให้แก่เยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจและธำรงรักษาวิถีชาวนาต่อไปในอนาคต จึงให้กองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครแหลมฉบัง จัดโครงการวันสาธิตชวนเด็กไทย ปลูกข้าว ปลูกใจ สืบสานอาชีพทำนาให้ยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีรองนายกฯ สันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง กล่าวต้อนรับ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน ปลัดอำเภอบางละมุง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ท่านปัทมา วิวัฒน์วานิช ภรรยานายอำเภอศรีราชา ท่านประเพียร น้อมศิลป์ ที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาสตรีแหลมฉบัง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลนครแหลมฉบังซึ่งมีลักษณะเป็นเขตเมืองที่ห่างไกลจากวิถีชีวิตและสังคมชาวนาได้รับรู้ขั้นตอนวิธีการในการปลูกข้าว ทำให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าของชาวนา และเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการปลูกข้าวของไทย พร้อมทั้งเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง โดยมีผู้เข้าร่วมงานจำนวน ๒๐๐ คนโจ ลำน้ำปิง/รายงาน
ปชส.ทน.แหลมฉบัง/ภาพข่าว

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 09:30:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG