เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

อบจ.ชลบุรี ร่วมกับ สมาพันธ์ อบจ.ภาคกลาง จัดโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างประสิทภาพการปฏิบัติงาน


    เมื่อวันที่ 20 กรกฏาคม 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย กำหนดจัดทำโครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฎิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ และนายอนุวัธ วงค์วรรณ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ 


สำหรับ โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง ในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม 2561 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคกลาง 25 จังหวัด ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 645 คน


ซึ่งมีการบรรยายให้ความรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน ในเรื่องมาตรฐานและแนวทางการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน แนวทาง การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรณีศึกษา  จากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทิศทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกฎหมาย  ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการขับเคลื่อนทางด้านการศึกษาและการแพทย์ฉุกเฉิน
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน
หนังสือพิมพ์รวมพลัง

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 19:59:00. หมวดหมู่ . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG