เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

คณะกองประกวด Thailand Energy Awards 2018 เยี่ยมชมการนำเสนอผลงานของ ร.พ.สมเด็จฯ ศรีราชา จ.ชลบุรี


    วันนี้ 9 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช  นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล คณะผู้บริหารโรงพยาบาล และคณะกรรมการด้านการจัดการพลังงานโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จ.ชลบุรี ต้อนรับคณะอาจารย์จากกองประกวดThailand Energy Awards 2018 ซึ่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้เข้าร่วมการประกวด Thailand Energy Awards 2018 ด้านดีเด่นการจัดการพลังงาน ประเภทอาคารควบคุม โดย รศ.ดร.วิทยา  ยงเจริญ หัวหน้ากองประกวดThailand Energy Awards 2018 และคณะ เข้าเยี่ยมชมการนำเสนอผลงานการ จัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานของโรงพยาบาล ณ ห้อมประชุมลีลาวดี 3 อาคารอนุสรณ์ ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา


หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 13:42:00. หมวดหมู่ , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG