เผยแพร่เมื่อ:
เขียนโดย Admin

ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับ ASIMAR จัดพิธีขึ้นระวางเรือ “ท่าเรือ 304” เรือลากจูงลำใหม่ มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท


ทลฉ.แหลมฉบัง ทำพิธีขึ้นระวางเรือ “ท่าเรือ 304” เรือลากจูงลำใหม่ มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานที่จะมุ่งสู่การเป็นประตูการค้าหลักของประเทศ 


วันนี้ (12 ธ.ค.60) ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีขึ้นระวางเรือ “ท่าเรือ 304” ณ ท่าเทียบเรือบริการ กองบริการ ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง และบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ 

ร้อยตำรวจตรีมนตรี กล่าวว่า การขนส่งสินค้าทางทะเล มีความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจการค้าของประเทศไทย ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นรัฐวิสาหกิจ ที่มีบทบาทสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการทั้งในและต่างประเทศ การได้รับเรือลากจูงลำใหม่ ที่ขึ้นระวางในวันนี้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานลากจูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานที่จะมุ่งสู่การเป็นประตูการค้าหลักของประเทศ ด้วยการบริการที่เป็นเลิศ สนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ตามวิสัยทัศน์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย 


ด้านว่าที่ร้อยตรีอลงกรณ์ จิรัฏฐิติกาล นักบริหาร 13 ประจำผู้อำนวยการปฎิบัติงานท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวว่า ตามที่การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้จ้างเหมาให้ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ต่อเรือลากจูง ขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จำนวน 1 ลำ ชื่อ "ท่าเรือ 304" (สาม-ศูนย์-สี่) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลากจูงเรือสินค้าขนาดใหญ่ ซึ่งการดำเนินการต่อเรือ เป็นไปตามแผนงานการต่อเรือที่กำหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ จนกระทั่งสามารถประกอบพิธีขึ้นระวางเรือได้ในวันนี้ 


โดยเรือท่าเรือ 304 (สาม-ศูนย์-สี่) เป็นเรือที่มีขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน มีขนาดความยาวตลอดลำ 36.2 เมตร ความกว้าง 10.0 เมตร กินน้ำลึกสูงสุด 4.4 เมตร ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 12 นอต เรือท่าเรือ 304 เป็นเรือที่มีการบังคับเรือด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท  ในการต่อเรือลำนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการให้บริการเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ให้สามารถเข้าเทียบท่าและออกจากท่าเทียบเรือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย 
นอกจากนั้นเพื่อตอบสนองการให้บริการในฐานะองค์กรสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และการขนส่งทางน้ำ มุ่งสู่การเป็นประตูการค้าหลักของประเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป 


นายสุรเดช ตัณฑ์ไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ใช้ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อทำการต่อสร้างเรือลำนี้ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่ขั้นตอนการคัดเลือกแบบเรือให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานการต่อสร้างภายใต้มาตรฐานการควบคุมคุณภาพของสถาบันจัดชั้นเรือ Lloyd Register ประเทศอังกฤษ โดยการดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยตลอดระยะเวลาของโครงการ ตั้งแต่เริ่มวางกระดูกงูเรือ ปล่อยเรือลงน้ำ จนถึงการขึ้นระหว่างและส่งมอบเรือในวันนี้ 

บริษัทฯ ได้จัดให้มีวิธีวางกระดูกงู และพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ตามแบบความเชื่อของชาวเรือถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างสมบูรณ์แล้ว พิธีขึ้นระวางเรือในวันนี้เป็นพิธีกรรมสำคัญอีกวิธีการหนึ่งของการต่อสร้างเรือให้ถูกต้องตามประเพณีของชาวเรือ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เรือและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในเรือต่อไป
โจ ลำน้ำปิง/รายงาน

หนังสือพิมพ์รวมพลัง | รวมพลัง ทีวี

เขียนโดย Admin เวลา 00:58:00. หมวดหมู่ , , . แจ้งข่าวสาร / ร้องทุกข์ หรือต้องการติดต่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ คลิกที่นี่

สนับสนุนข่าวโดย ท่าเรือLCB ฮักเกอร์ Makro paitoon สโมสรโรตารี ไทยออยล์ ปตท. SCG